18 Mayıs 2009

* For shiny Africa Twin... Parlak görünümlü bir Africa Twin için...


The chain looks like dirty, I think it needs to be clean.
Zincirim oldukça kirli görünüyor, temizlenme zamanı gelmiş.


Required supplies : Little brush, gasoil and a piece of cloth...
Gerekli malzemeler : Küçük bir fırça, gazyağı ve bir parça bez...

What is this? This is clean chain.
Bu nedir? Bu temiz bir zincir.
After chain cleaning time for polishing,These pictures are before the polishing...
Zincir temizleme işleminden sonra cila zamanı,Bu resimler parlatma işleminden önce...

These pictures are after the polishing, can you see the difference... I couldn't see any difference :)
Bu resimlerde parlatma işleminden sonra, bir fark görebiliyormusunuz... Ben bir fark göremiyorum :)
And last we need oil and chain for oiling...
En son olarak zinciri yağlamak için yağ ve zincire ihtiyacımız var...
Foot note : I changed all the brake pads, front (both side) and rear, in Fethiye Kıvrak Motor on 23 May 2009.(32280 mile)
Dipnot : 23 Mayıs 2009 günü Fethiye Kıvrak motorda bütün fren padlerini değiştirdim. (32280 milde = 51970 km)

Hiç yorum yok: