20 Nisan 2009

* I ride the line...


First break to check everything is OK and to buy water etc. We're going to Aydın Forum first.
İlk mola, herşey yolunda mı diye kontrol etmek için ve su v.s. ihtiyaçlarını karşılamak için. İlk Aydın Forum'a gideceğiz.


A view from Yatağan-Çine road, The rocks on this road are very different and interesting.
Yatağan-Çine yolundan bir görüntü, bu yoldaki kayalar çok farklı ve ilginç.

Second break for phone calls and for petrol.
İkinci mola telefon görüşmeleri ve benzin almak için.

After three hours shopping (without buying :) in the Aydın Forum, we are on the way again. We saw Gulliver while we were riding, he's very huge this means he's in the dwarf land and we are the dwarfs.
Aydın Forumdaki üç saatlik birşey almadan yaptığımız alışveriş sonrası yine yoldayız. Yolda Gulliver'i gördük, çok büyüktü demek ki Gulliver cüceler diyarında bizde cüceyiz.
Shopping time for Öykü :) (of course without buying).
Öykü için alışveriş zamanı :) (Tabi ki birşey almadan).
Söke-Milas road, long and straight, of course you have to be careful about radars.
Söke-Milas yolu, düz ve uzun, tabi ki radarlara karşı dikkatli olmalısınız.
The Sun says goodbye to us...
Güneş bize güle güle diyor...
Suddenly I saw the major enemies of the Don Quijote, I said Öykü (Sancho) "be ready, it will be a big fight". Than I ride full throttle... Sleep in peace Don Quijote, we kicked their ass...
Birden Don Kişot'un baş düşmanlarını gördüm, Öykü'ye (Sancho) dönüp " hazır ol, büyük bir cenk olacak" dedim. Sonra tam gaz sürdüm... Huzur içinde yat Don Kişot, düşmanlarını biz hallettik...
Saturday night we stayed in Milas, thank you for everthing (especially for Absolute) to Devrim&Nuran. Sunday morning we are in Bodrum Denizciler Cafe for breakfast.
Cumartesi akşamı Milas'ta kaldık, Devrim ve Nuran'a herşey için (özellikle absolute için) çok teşekkür ederiz. Pazar sabahı kahvaltı için Bodrum'da Denizciler kahvesindeydik.
Denizciler Cafe is a little bit expensive for me but thanks to god this man paid for us. His name is Ali Andaç, I met him while I was in military, he's working as a mechanical engineer in Bodrum.
Denizciler kahvesi bence biraz pahalı ama allahtan bu adam hesabı ödedi. Adı Ali Andaç, kendisiyle askerden tanışıyorum, Bodrum'da makine mühendisi olarak çalışıyor.
Bodrum isn't too much crowded yet, in summer time it's really hard to walk on this way.
Bodrum daha çok kalabalık değil, ama yazın bu yolda yürümek gerçekten çok zor oluyor.
Which one is my bike?
Hangisi benim motorum?
This picture just to show you around here is very green.
Bu resim sadece buraların ne kadar yeşil olduğunu göstermek için.

Last break before going home, we were very tired.
Eve dönmeden önce son mola, artık çok yorgunuz.
I'm not too fat as seen on this picture.
Bu resimde göründüğü kadar şişman değilim.
Cleaning time for the dirt of the two days.
İki günün kirini temizleme zamanı.
Darling! I'm home...
Canım! ben geldim, evdeyim...

5 Nisan 2009

* Little trip to Tire, Bayındır & Torbalı... Tire, Bayındır ve Torbalı'ya küçük bir gezi...


8:30 in the morning, it's ready to go...
Sabah saat 8:30 , motorum gitmeye hazır...

Meeting point, I'm waiting Teoman & Bayram. First we decided to go Kusadasi but in the morning one phone call with Yasin and the plan changed now we're going to Tire,Bayindir and Dernekli village.
Buluşma noktası, Teoman'la Bayram'ın gelmesini bekliyorum. Normalde Kusadasi'na gitmeyi planlıyorduk ama sabah Yasin'le yaptigim telefon gorusmesi sonucu Tire,Bayindir ve Dernekli köyüne gitmeye karar verdik.

You can see the sign, no turn left go ahead, because the bridge fell down.
We turned Tire road from Aydin/Incirliova. The road is full of turns and very close.
Sola dönüş yasak ve düz devam edin levhalarını görebilirsiniz, çünkü soldaki köprü çökmüş.
Aydın/İncirliova'dan Tire yoluna saptık. Yol çok virajlı ve çok dar.

Find the Bayram on this picture...
Bu resimde Bayram'ı bulun...
It's time to relax.
Mola vakti.
There is a village over there, even we don't go, even we don't see...(it must be Tire).
Orda bir köy var uzakta, gitmesek de, görmesek de...(O köy Tire olmalı).
Artistic photo, Tire inside of my rim.
Sanatsal fotoğraf, jantımın içinden Tire.
Here is the village of the Yasin and his friends. Yasin is a teacher in İzmir, he comes here at weekends. These buildings are the old school and public housing. Now some of Yasin's friends are living here.
Burası Yasin ve arkadaşlarının köyü. Yasin İzmir'de öğretmenlik yapıyor, hafta sonları buraya geliyor. Resimdeki binalar eski okul ve lojmanı. Şimdi burda Yasin'in arkadaşları yaşıyor.
Another view from the village.
Köyden başka bir görünüş.

One picture from journey back.
Dönüş yolculuğundan bir fotoğraf.
Every journey ends in the samewhere...beer time!
Her yolculuk aynı yerde biter...bira zamanı!

3 Nisan 2009

* 31092 Mile, oil and oil filter replacement... 31092 Mil, Yağ ve yağ filtresi değişimi...


First photo was taken one week ago. I changed the tyres 150 miles ago. I have bought the same tyres I used before , Metzeller Tourance (rear: 140/80-R17 69H , front: 90/90 21 54S ). I paid 450 TL(280$) for both.
ilk fotoğraf bir hafta önce çekildi. Lastiklerimi 150 mil önce değiştirdim. Halen üstünde olan lastiklerin aynısından aldım, Metzeller Tourance ( arka: 140/80-R17 69H, ön: 90/90 21 54S). İki lastik için 450 TL ödedim.

First we took out the guard under the machine.
İlk önce motorun altındaki korumayı çıkardık.

When we opened the plug, we saw the dark oil. This means good, it's dark because it oiled the machine perfectly.
Yağ tıpasını açınca simsiyah yağ aktı. Böyle olması iyi. Yağlama görevini iyi yaptığı için yağ simsiyah durumda. Aynı yağ vites sistemini de yağladığı için vites geçişleri sertleşince yağın değişim zamanının geldiğini anlayabiliyorum.

You can see the both oil filter on this picture. The one near the dark oil old one and the other is new one. Last time I paid 17(11$) TL for oil filter this time 20 TL(13$).
Bu resimde her iki yağ filtresini de görebilirsiniz. Yağın yanındaki eski olan diğeri yeni. Geçen sefer 17 TL ye almıştım bu sefer 20 olmuş.

Africa Twin has huge oil tank. If you have Africa Twin you need 2.6 l oil (2.6*20=52 TL), but this not a problem for you because you are a owner of Africa Twin:)
Africa Twin'in büyük bir yağ tankı var. Africa Twin için 2.6 litre yağa (2.6*20= 52 TL)ihtiyacınız var ama bunu siz problem etmezsiniz çünkü siz bir Africa Twin sahibisiniz:)

Now my Africa Twin is ready for new season...
Şimdi Africa Twin'im yeni sezona hazır...